Kominictví

Nechte si zkontrolovat komín.
Předejdete možnosti vzniku požáru, či další komplikace v průběhu topné sezóny.

  • zajistíte bezpečnost vaši i vašeho okolí
  • předejdete možnosti vyhoření
  • předejdete otravě nebezpečným CO
  • zjistíme celkový technický stav komína
  • vystavíme potřebný doklad v případě pojistné události
  • v poslední řadě splníte požadavky vyhlášky 34/2016
  • každý komín musí být minimálně 1x ročně prohlídnut, jak na tuhá tak plynná paliva