Fotovoltaické systémy a servis plynových kotlů

FV elektrárny

Uložení energie do fyzické baterie – dnes nejpoužívanější systém

cenik 1

Ukládání energie z přebytků do akumulátorů v době, kdy není spotřeba energie v domě. Díky této kombinaci pokryjte až 80 % nákladů na elektrickou energii.

Výhody řešení

  • Vhodné v kombinaci s tepelným čerpadlem pro dosažení energetické nezávislosti.
  • Možnost vybrat spotřebiče, které fungují i v případě výpadku proudu.
  • Přebytky energie jsou uloženy ve fyzické baterii, výpadek sítě ani nepocítíte.

Energie pro vlastní spotřebu, ohřev vody a vytápění

cenik 1

Efektivní využití přebytku energie na vytápění a ohřev vody za pomoci této technologie. Minimální akumulace teplé vody je 300 litrů.

Výhody řešení

  • Cenově nejdostupnější varianta.
  • Od dubna do listopadu neplatíte za ohřev vody.
  • Úspora energie a zhodnocení nemovitosti

Uložení energie do virtuální baterie

cenik 1

Přebytky vyrobené elektrické energie zužitkujete pro vytápění domu a ohřev TUV.

Výhody řešení

  • Vhodné zejména pokud nechcete fyzickou baterii a chcete využívat energii i v době, kdy slunce nesvítí.
  • Energii uloženou ve virtuální baterii čerpáte ve chvíli, kdy fotovoltaika negeneruje energii.
  • Díky aplikaci k virtuální baterii získáte statistiku úspor / nákladů vašeho domu.