Fotovoltaické systémy a servis plynových kotlů

Kominictví

Nabízíme:

 • Servisní kominické služby
 • Zprávy o provedení kontroly a nebo čištění spalinové cesty dle zákona č. 320/2015 Sb.
 • Kolaudační zprávy
 • Pasportizace komínových průduchů
 • Čištění komínů, kouřovodů, kotlů na T.P. i v kotelnách
 • Montáž kouřovodů
 • Vložkování komínů
 • Odstraňování závad spalinových cest
 • Montáž spalinových cest pro krby
 • Stavební opravy komínových tělěs
 • Stavění vícevrstvých odkouření
 • Montáže odkouření pomocí horolezecké techniky
 • Technické poradenství
 • Kamerové zkoušky
 • Zajišťujeme frézování komínů