Fotovoltaické systémy a servis plynových kotlů

Roční údržba kotle

O své auto se určitě vzorně staráte.
Dopřejte i svému kotli pravidelnou kontrolu a on se na oplátku postará o Vás.

 

Předejděte možné havárii a zachovejte spolehlivost a účinnost Vašeho kotle.
Připravte svůj kotel na novou topnou sezónu

 

Nejvhodnější termín pro čištění je od dubna do srpna.

 

 

Příklad činností prováděných při čištění kotlů*

  • vizuální kontrola
  • vypuštění topné vody z přístroje
  • kontrola tlaku expanzní nádoby
  • celkové vyčištění přístroje
  • kontrola funkce přístroje
  • kontrola elektrického připojení
  • kontrola těsnosti plynu
  • kontrola odvodu spalin
  • seřízení přetlakového hořáku pomocí analyzátoru (v případě kondenzačního kotle)
  • vyplnění dokladů

 

*Jednotlivé činnosti se mohou lišit v závislosti na typu čištěného zařízení.