Fotovoltaické systémy a servis plynových kotlů

Proplach topení

Jak poznáte, že něco není v pořádku?
Hlavně v nižších patrech netopí spodní část radiátoru. V topení se ozývají zvuky.

Čím je to způsobeno?
Vlivem rozdílných teplot a vstupem plynů do systému dochází k hromadění minerálních prvků a organických látek obsažených v médiu (zde topná voda), jehož výsledkem jsou úsady a především kal v otopném systému. Nárůsty ulpívají po stěnách rozvodů, nejvíce ve slepých místech, a kal v radiátorech, obzvlášť ve spodní třetině, kde je snížená cirkulace a samotná voda jej není schopná vyplavit.

Proplach
Úsady se znovu objeví jako důsledek chemických procesů a doporučená perioda pro čištění topné soustavy je 7-10 let. U zařízeních, jakými jsou deskové a trubkové výměníky, je čištění doporučováno přímo výrobci každé dva roky právě kvůli zachování účinnosti přenosu tepla, jako prevence korozi a k prodlužování životnosti zařízení. Řádná údržba je jednou ze základních povinností každého majitele nebo provozovatele technického zařízení a znamená provádění veškeré činnosti k zachování užitných vlastností věci, tj. udržovat zařízení v takovém stavu, kdy je schopné v plném rozsahu plnit účel, k němuž bylo určeno. U topných soustav je však tento servis zcela opomíjen.

Jak topit ekonomicky
Pokud se na stěnách radiátorů vyskytuje vodní kámen, tak může výrazně snížit schopnost přestupu tepla a tím následně snížit schopnost účinně vytápět místnosti. Usazený vodní kámen a kal ve výměníku tepla kotle výrazně snižuje výkon kotle a tím i topné soustavy. Usazeniny v radiátorech a potrubí však snižují účinnost celého topného systému.

Ve všech neošetřených instalacích se neustále vytváří černý kal oxidu železitého i při téměř nulové přítomnosti vzduchu nebo rozptýleného kyslíku, především z důvodu elektrolytické koroze. Zvýšená hladina rozptýleného kyslíku (například z důvodu problému se zavzdušněním) problém ještě zhoršuje.

Oxid železitý je pětkrát těžší než voda a usazuje se v prostorách se sníženým průtokem jako jsou radiátory, podlahové topení atd. Tyto usazeniny způsobují kromě plýtvání palivem i další problémy, jako jsou například hlučnost kotle, topného systému a selhání komponent, což se týká především oběhových čerpadel výměníků tepla atd.

Proplachovacím kompresorem ROPULS jsme schopní čistit podlahové topení, stěnové topení, otopné tělesa a potrubní rozvody do průměru 2″. Také provádíme proplachování rozvodů pitné vody před prvním použitím.

Aby topný systém včetně podlahového topení fungoval na 100%, je zapotřebí, aby byl čistý. Pravidelnou údržbou a čištěním podlahového topení snižujete náklady na vytápění. Vhodným výběrem chemického přípravku do rozvodů topení zajistíme ekonomickou návratnost investice vloženou do údržby. Znečištěná voda topného systému, podlahového topení – zanesené trubky usazeninami, vodním kamenem, kalem a řasami – výrazně snižuje efektivitu topného systému (15-25%).

Kompresorem ROPULS lze propláchnou solární termický systém.

Díky proplachovacímu kompresoru vám můžeme pomoci:

  • S propláchnutím podlahového topení od usazenin
  • S odstraněním vodního kamene z potrubního rozvodu
  • S desinfekcí rozvodu pitné vody
  • S vyčištěním podlahového vytápění
  • S pročištěním radiátorů a potrubí